2017-11-28

15-lecia powstania Stowarzyszenia Nadzieja Rodzinie

 

15 lat temu dwoje ludzi z pasją i pomysłem, dwoje ludzi pracujących w zawodach, które są związane z człowieczeństwem, dwoje ludzi – ksiądz i lekarz, postanowili działać razem mając na uwadze dobro drugiej osoby. Tych dwoje wspaniałych ludzi to oczywiście ksiądz Andrzej Drapała i dr Halina Olendzka, a dzieło jakie powstało nazwali Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie”. Działalność rozpoczęli od m.in. utworzenia poradni dla narkomanów w strukturach placówek medycznych Caritas.

 

Dziś Stowarzyszanie koncentruje działania w trzech głównych obszarach. Są to: profilaktyka i wychowanie dzieci i młodzież, leczenie i postrehabilitacja osób uzależnionych oraz aktywizacja i reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Pod tymi trudnymi słowami kryją się liczne działania oraz ludzie z pasją, którzy pracują z pełnym zaangażowaniem w trosce o drugiego człowieka.

24 listopada 2017 roku obchodziliśmy uroczyście piętnastolecie powstania Stowarzyszenia 'Nadzieja Rodzinie'.

 

Napisali o tym m.in:
Top