Fundacja Nadzieja Rodzinie

Fundacja „Nadzieja Rodzinie” została utworzona w 2009 roku. Skupiamy się na wdrażaniu i wspieraniu nowatorskich rozwiązań dotyczących różnych dziedzin życia społecznego. Naszą misją jest niesienie wielowymiarowej pomocy w zakresie:

 • ochrony życia rodzinnego,
 • profilaktyki społecznej,
 • wspierania osób bezrobotnych ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym,
 • poprawy funkcjonowania osób niepełnosprawnych poprzez zatrudnienie, rehabilitację, aktywizację społeczną i kulturalną, pomoc w życiu codziennym i wiele innych.

Fundator

Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie utworzyło Fundację Nadzieja Rodzinie, aby zwiększyć efektywność niesionej pomocy oraz poszerzyć możliwości realizacji celów statutowych.

Nasze zasady

 1. Skuteczność i rzetelność, wynikająca z profesjonalizmu i poczucia misji.
 2. Troska o wspólne dobro, poszanowanie człowieka i jego praw.
 3. Przejrzystość i jawność działań dla wszystkich zainteresowanych.

Rada Fundacji

 • Andrzej Drapała – Przewodniczący Rady Fundacji
 • Mirosław Barcicki
 • Adam Massalski
 • Wojciech Góźdź
 • Edyta Laurman-Jarząbek

Zarząd Fundacji

 • Renata Wicha - Prezes Zarządu
 • Andrzej Drapała - Prokurent

Dokumenty

Fundacja „Nadzieja Rodzinie” działa na podstawie przepisów:

Informacje o darowiznach

Zachęcamy do zapoznania się z treścią dokumentów:

Top