2024-05-07

Działania wspierające dla osób wykluczonych społecznie i/lub zagrożonych wykluczeniem społecznym

 

W dn. 07.05.2024 r. Prokurent Zarządu Fundacji Nadzieja Rodzinie ks.dr Andrzej Drapała podpisał umowę na realizację projektu „Działania wspierające dla osób wykluczonych społecznie i/lub zagrożonych wykluczeniem społecznym” który uzyskał rekomendację do dofinansowania w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w roku 2024 ogłoszonego przez Wojewodę Świętokrzyskiego.

W ramach projektu będą odbywać się zajęcia w ramach reintegracji społecznej i zawodowej dla osób z terenu Miasta i Gminy Chmielnik oraz Pierzchnicy wykluczonych społecznie i/lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt będzie realizowany w terminie 15.05.2024 - 31.07.2024
Top