2023-05-25

Działania wspierające dla osób wykluczonych społecznie i/lub zagrożonych wykluczeniem społecznym

 

W dn. 24.05.2023r. Prokurent Zarządu Fundacji Nadzieja Rodzinie ks.dr Andrzej Drapała podpisał umowę na realizację projektu "Działania wspierające dla osób wykluczonych społecznie i/lub zagrożonych wykluczeniem społecznym", który uzyskał rekomendację do dofinansowania w ramach otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji  zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2023r. ogłoszonego przez Wojewodę Świętokrzyskiego. W ramach realizacji projektu przeprowadzona zostanie aktywizacja zawodowa dwóch osób wykluczonych społecznie i/lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, z terenu Miasta i Gminy Chmielnik oraz Pierzchnicy.

Projekt będzie realizowany w terminie 01.06.2023 – 30.09.2023 r.
Top