2022-05-31

Zakończenie projektu

 

Z dniem 31.05.2022 Fundacja „Nadzieja Rodzinie” zakończyła realizację projektu pn. „Rozwój kompetencji to Twój sukces”. Beneficjent jest gotowy do świadczenia usług o zakresie zbliżonym do usług świadczonych w ramach projektu i o podobnej jakości.

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych, istniejących po zakończeniu projektu: 85 miejsc.

Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projektu: 9.
Top