2019-06-05

Wyniki postępowania nr 3/CIS/FNR/2019/L/BK z dnia 15.04.2019

 

Wyniki postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy według zaproszenia do złożenia oferty cenowej zapytania ofertowego w ramach bazy konkurencyjności nr 3/CIS/FNR/2019/L/BK z dnia 15.04.2019 roku ogłoszonego  w ramach projektu „Aktywna integracja zwiększająca szansę
na zatrudnienie wśród uczestników Centrum Integracji Społecznej w Chmielniku"  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 ze środków EFS.

 

Załączniki:

wyniki postępowania nr 3/CIS/FNR/2019/L/BK
Top