2019-02-19

Wyniki postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy nr 1/CIS/FNR/2019/L/BK

 

Wyniki postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy według zaproszenia do złożenia oferty cenowej zapytania ofertowego w ramach bazy konkurencyjności nr 1/CIS/FNR/2019/L/BK z dnia 07.02.2019 roku ogłoszonego  w ramach projektu „Aktywna integracja zwiększająca szansę na zatrudnienie wśród uczestników Centrum Integracji Społecznej w Chmielniku "  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 ze środków EFS.

Załączniki:

Baza konkurencyjności
Top