2019-04-26

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej.

 

Fundacja ,,Nadzieja Rodzinie" informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej wyboru  Wykonawcy przeprowadzającego kursy: kurs Brukarz + Aranżacja terenów zielonych + Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci energetycznych o napięciu do 1kV i powyżej w ramach projektu ,,Aktywna integracja zwiększająca szansę na zatrudnienie wśród uczestników Centrum Integracji Społecznej w Chmielniku” . Szczegółowe informacje w załącznikach do ogłoszenia.

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursów

Załącznik 1 - Formularz oferty

Załącznik 2 - Doświadczenie wykonawcy

Załącznik 3 - Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia

Załącznik 4 - Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego
Top