2019-01-22

Zapytanie ofertowe nr 2/CIS/FNR/2019/L z dnia 22.01.2019 roku

 

Fundacja ,,Nadzieja Rodzinie" informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez  psychologa  na prowadzenie zajęć w ramach realizowanego projektu pt.:
,,Aktywna integracja zwiększająca szansę na zatrudnienie wśród uczestników Centrum Integracji Społecznej w Chmielniku”.

 

Załączniki:

Rozeznanie rynku

Załącznik numer 1 - formularz ofertowy

Załącznik numer 2

Załącznik numer 3
Top