ogłoszenia:


2019-05-07

Informacji o wydłużeniu wyników dotyczących wyboru wykonawców zapytania ofertowego nr 3/CIS/FNR/2019/L/BK


2019-04-26

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej.

Rozeznanie rynku nr 3/CIS/FNR/2019/L z dnia 26.04.2019roku

2019-04-15

<<

obecnie czytasz...

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej nr 3 /CIS/FNR/2019/L/BK

Wybór oferty cenowej sprzedaży i dostawy urządzeń, sprzętu i materiałów na warsztaty: warsztat kulinarny, warsztat eko/remontowo budowlany, warsztat pielęgnacji terenów zielonych w ramach projektu: ,,Aktywna integracja zwiększająca szansę na zatrudnienie wśród uczestników Centrum Integracji Społecznej w Chmielniku?

2019-04-01

dziękujemy za wsparcie

Informacje o otrzymanych darowiznach w roku 2018

2019-03-05

Wyniki postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy zapytania ofertowego nr 2/CIS/FNR/2019/L/BK


więcej ogłoszeń...
1...   |  ...2...   |  ...3...   |  ...4...   |  ...5...   |  ...6...   |  ...7...   |  ...8...   |  ...9
Top