2019-05-15

Wyniki postępowania dotyczącego zapytania ofertowego nr 3/CIS/FNR/2019/L z dnia 26.04.2019

 

Wyniki postępowania dotyczącego wyboru Wykonawcy  według zaproszenia do złożenia oferty cenowej zapytania ofertowego w ramach rozeznania rynku nr   nr 3/CIS/FNR/2019/L z dnia 26.04.2019 roku ogłoszonego w ramach projektu ,,Aktywna integracja zwiększająca szansę na zatrudnienie wśród uczestników Centrum Integracji Społecznej w Chmielniku” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 ze środków EFS.

Załącznik:

Wyniki postępowania
Top