2019-02-04

Wyniki postępowania dotyczącego zapytania ofertowego nr 1/CIS/FNR/2019/L z dnia 22.01.2019

 

Wyniki postępowania dotyczącego zapytania ofertowego nr 1/CIS/FNR/2019/L z dnia 22.01.2019 roku w sprawie wyboru doradcy zawodowego w ramach projektu ,,Aktywna integracja zwiększająca szansę na zatrudnienie wśród uczestników Centrum Integracji Społecznej w Chmielniku” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 ze środków EFS.

 

załącznik:

Wyniki postępowania
Top