2019-05-31

Wydłużenie terminu ogłoszenia wyników postępowania

 

W związku z podjętymi czynnościami wyjaśniającymi sprawę Fundacja ,,Nadzieja Rodzinie” postanawia wydłużyć termin ogłoszenia wyników postępowania zapytania ofertowego nr 3/CIS/FNR/2019/L/BK z dnia 15.04.2019 r. dotyczącego wyboru oferty cenowej sprzedaży i dostawy urządzeń, sprzętu i materiałów
na warsztaty: warsztat kulinarny, warsztat  eko/remontowo budowlany, warsztat pielęgnacji terenów zielonych w ramach projektu: ,,Aktywna integracja zwiększająca szansę na zatrudnienie wśród uczestników Centrum Integracji Społecznej  w Chmielniku” do dnia 05.06.2019 r.
Top