2010-09-10

Szkolna Zbiórka Surowców Wtórnych

 

Od dnia 10 września 2010 czekamy na zgłoszenia udziału szkół do drugiej edycji konkursu 'Szkolnej Zbiórki Surowców Wtórnych'. Konkurs realizowany jest przez Fundację 'Nadzieja Rodzinie' wspólnie z Wydziałem Ochrony Środowiska oraz Wydziałem Edukacji Urzędu Miejskiego w Kielcach. Celem Konkursu jest utrwalenie wśród dzieci i młodzieży nawyku segregowania odpadów. Czas trwania drugiej edycji - do końca pierwszego semestru. Do współpracy zapraszamy wszystkie szkoły. Konkurs może być uzupełnieniem lekcji przyrody. W czasie lekcji uczniowie zdobędą wiedzę na temat ochrony środowiska oraz potrzeby zbierania i przetwarzania surowców wtórnych. Kolejnym etapem będzie zachęcenie uczniów do segregowania odpadów w domach i przekazania ich do odzysku. Fundacja deklaruje odbieranie surowców wtórnych ze szkół w uzgodnionym dniu, a w szczególnych przypadkach na telefon. Zachecamy do wyznaczenia co najmniej jednego dnia w miesiącu na szkolną zbiórkę makulatury i innych odpadów (plastik, szkło, metal). Na zakończenie tego dnia odbierzemy zgromadzone surowce własnym, bezpłatnym transportem. Przekazane Fundacji surowce zostaną zważone i wycenione zgodnie z aktualną ceną skupu (we rześniu 2010 r. wynosi ona 0,10 zł za 1 kilogram). Pieniądze te zostaną przeznaczone na zakup wskazanych przez szkoły pomocy naukowych, art. sportowych lub innych rzeczy i przekazane szkołom. Najbardziej aktywne szkoły dostaną dodatkowo nagrody książkowe (wydawnictwa słownikowe, encyklopedyczne) ufundowane przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego. Oceniana będzie ogólna ilość zebranych surowców oraz w przeliczeniu na jednego ucznia. Koordynatorem Konkursu jest Renata Skuza 533-033-344 Pytania można także kierować do Biura Fundacji tel./fax.: 041 347-21-49
Top