2019-05-07

Informacji o wydłużeniu wyników dotyczących wyboru wykonawców zapytania ofertowego nr 3/CIS/FNR/2019/L/BK

 

W związku z podjęciem decyzji o konieczności rozpatrzenia sprawy oraz zachowania zasad równego traktowania i uczciwej konkurencji Fundacja ,,Nadzieja Rodzinie” postanawia wydłużyć termin ogłoszenia wyników postępowania zapytania ofertowego nr 3/CIS/FNR/2019/L/BK z dnia 15.04.2019 r. dotyczącego wyboru oferty cenowej sprzedaży i dostawy urządzeń, sprzętu i materiałów  na warsztaty: warsztat kulinarny, warsztat  eko/remontowo budowlany, warsztat pielęgnacji terenów zielonych w ramach projektu: ,,Aktywna integracja zwiększająca szansę na zatrudnienie wśród uczestników Centrum Integracji Społecznej  w Chmielniku” do dnia 21.05.2019 r.
Top