2019-02-08

Fundacja Nadzieja Rodzinie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania ogłoszonego w Bazie Konkurencyjności.

 

Fundacja Nadzieja Rodzinie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania ogłoszonego w Bazie Konkurencyjności.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja Zadań polegających na sukcesywnych dostawach produktów spożywczych oraz opakowań i sztućców jednorazowego użytku na potrzeby realizacji projektu ,,Aktywna integracja zwiększająca szansę na zatrudnienie wśród uczestników Centrum Integracji Społecznej w Chmielniku” na adres: Warsztat Kulinarny Centrum Integracji Społecznej w Chmielniku przy Barze Rondo, ul. Witosa 4, 26-020 Chmielnik.
Szczegółowy spis dostarczanych produktów, ilości oraz cenę do poszczególnych Zadań zawierają Formularze asortymentowe – będące załącznikami do niniejszego postępowania.

 

Załączniki:

Treść postępowania

Załącznik 1a – Formularz asortymentowo – cenowy do Zadania 1 Dostawa artykułów spożywczych (różnych)

Załącznik 1b – Formularz asortymentowo – cenowy do Zadania 2 Dostawa mięsa, produktów mięsnych i wędlin

Załącznik 1c – Formularz asortymentowo – cenowy do Zadania 3 Dostawa warzyw i owoców

Załącznik 1d – Formularz asortymentowo – cenowy do Zadania 4 Dostawa nabiału (jaja, nabiał, produkty mleczarskie)

Załącznik 1e – Formularz asortymentowo – cenowy do Zadania 5 Dostawa napojów

Załącznik 1f – Formularz asortymentowo – cenowy do Zadania 6 Dostawa produktów mrożonych

Załącznik 1g – Formularz asortymentowo – cenowy do Zadania 7 Dostawa pieczywa świeżego, wyrobów piekarskich i ciastkarskich

Załącznik 1h – Formularz asortymentowo – cenowy do Zadania 8 Dostawa opakowań i sztućców jednorazowego użytku

Załacznik 2 Formularz ofertowy

Załącznik 3 Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik 4 Wzór umowy
Top