2011-01-03

Mini-przedszkole artystyczne

 

W okresie 03.01-31.06.2011r Fundacja Nadzieja Rodzinie realizuje projekt 'My też chcemy mieć szansę na dobry start! Mini-przedszkole artystyczne w Przededworzu' finansowany z dotacji Fundacji im. Jana Kantego Steczkowskiego. Objętym wsparciem w ramach realizacji projektu zostanie 15 dzieci w wieku od 3 do 5 r.ż. Oferujemy zajęcia edukacyjno-wychowawcze, zajęcia muzyczne, taneczne, plastyczne, aktorskie oraz organizację występów muzycznych. Wszystkie rodzaje zajęć są otwarte dla rodziców.

Serdecznie zapraszamy Poniedziałek, Czwartek, Piątek w godzinach 9.00-13.00
Top