Fundacja "Nadzieja Rodzinie"
tel. 041 36-69-404
fax. 041 36-69-418
kontakt: e-mail: fundacja@nadziejarodzinie.org.pl


Przedsięwzięcie EkoPraca

Fundacja realizuje przedsięwzięcie z zakresu ochrony środowiska i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Idea selektywnej zbiórki zużytych opakowań polega na tym, że mieszkańcy gromadzą w specjalnych torbach niepotrzebne opakowania: butelki szklane, puszki, plastikowe opakowania po szamponach, jogurtach, makulaturę.
W oznaczonych dniach wystawiają torby przed drzwi. Nasi pracownicy zanoszą torbu do samochodu i zawożą do sortowni. Plastik, papier, szkło i metal są oddzielane od siebie i sprzedawane jako surowce wtórne.
Poradnik selektywnej zbiórki opakowań

Mamy ofertę pracy dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, u których stwierdzono chorobę psychiczną lub upośledzenie umysłowe. Poszukujemy ok. 25 osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności.

Wynagrodzenie: dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności = 984,15 netto (1317 zł brutto)
Orientacyjny czas pracy: 5 dni w tygodniu od 8:00 do 13:00
Miejsce pracy; osiedle Armatury (ul. Chęcińska oraz Karczówkowska-Grunwaldzka).
Rodzaj pracy:
* noszenie worków-reklamówek z makulaturą (średnia waga 3 kg) sprzed mieszkań w blokach do samochodu
* lub praca w sortowni (oddzielanie makulatury od plastiku).

Poszukujemy osoby z doświadczeniem do pomocy niepełnosprawnym. Płaca około 1500 brutto (1111,86 netto).

Praca rozpocznie się w drugiej połowie czerwca 2010 r.